3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Όλοι μαθητές του σχολείου την εβδομάδα αυτή ασχολήθηκαν με δράσεις και δραστηριότητες που είχαν σαν αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα ατόμων με αναπηρία. Στις 3 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους,…