Επικοινωνία

Χάρτης Μονάδας ΠΣΔ 1ο Δ Σ Κομοτηνής

Διεύθυνση: Σοφούλη Θεμιστοκλή 2 – τκ 69132

τηλέφωνο επικοινωνίας:25310 22020 (Διευθυντής)

τηλέφωνο επικοινωνίας:2531350505 (γραφείο εκπαιδευτικών)                                                   

email: mail@1dim-komot.rod.sch.gr