Η Φιλοσοφία μας

Εκπαιδευτική πολιτική του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

Ο σκοπός του Σχολείου μας είναι αν υποστηρίξει την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών σε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε την έννοια του ενεργού πολίτη προάγοντας την ελευθερία, την πνευματική διαφοροποίηση, τον πειραματισμό και την τεχνολογία. Αποβλέπουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης, ελεύθερα σκεπτόμενους μαθητές , πολίτες ικανούς να κατακτήσουν την προσωπική επιτυχία και να βοηθήσουν στην δημιουργία ενός καλύτερου ειρηνικού κόσμου.
Το σχολείο μετατρέπει την πληροφορία σε γνώση και επιστήμη. Βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας και ξεπερνάμε τις προσδοκίες των μαθητών, των γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας.
Κάνει τη δημιουργικότητα θεμέλιο του πολιτισμού και την διατήρηση της εθνικής κληρονομιάς.
Είναι ένα συλλογικό όργανο με συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν τη συνεργασία και την άμιλλα.
Δημιουργεί πολίτες με ελληνική ταυτότητα.
Προωθεί την ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την βιωματική μάθηση
Προωθείται η ενισχυτική διδασκαλία και ταυτόχρονα εμπλουτίζεται το διδακτικό αντικείμενο με σύγχρονο υλικό
Εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, η μάθηση μέσω του παιχνιδιού με σεβασμός στην ατομικότητα
Άριστη συνεργασία με το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Παρέχεται στήριξη σε μαθητές με οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα

Εκπαιδευτική καινοτομία
Συμμετοχή σε προγράμματα τεχνολογίας και ρομποτικής(wedo , stem)
Διδασκαλία με διαδραστικούς πίνακες
Εφαρμογή προγραμμάτων μετάβασης από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διεύρυνση και εμβάθυνση στη γνώση
Μαθητικά συμβούλια
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΠΕ και εθελοντισμό
Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Προγράμματα φιλαναγνωσίας
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Αθλητικές Δραστηριότητες
Καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων με την συμμετοχή σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού και Περιβαλλοντικά Προγράμματα
Εξωστρέφεια
Συμμετοχή σε πανελλήνιους διαγωνισμούς Μαθηματικών και Φυσικής
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+
Εθελοντισμός και κοινωνική δράση(Lets do it Greece, To xαμόγελο του παιδιού)
Επισκέψεις σε Μουσεία και πολιτιστικά κέντρα

Συμμετοχή σε προγράμματα δημιουργικότητας και Θεατρική αγωγή
Ευρωπαϊκά προγράμματα etwinning και Erasmus+
Συμμετοχή στα προγράμματα του Safe water sports και Lets do it Greece

Συμμετοχή στους διαγωνισμούς της Unesco ,  Bravo Sustainability Dialogue & Awards και Bravo Global Goals Awards.

Συμμετοχή στα προγράμματα και στις δράσεις της παιδικής Helmepa