Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας

Τα μαθήματα προετοιμασίας για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Α όσων μαθητών της ΣΤ΄τάξης το επιθυμούν έχουν ξεκινήσει.Το σχολείο μας για όγδοη συνεχόμενη χρονιά προετοιμάζει μαθητές της…