ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών των επιλεγμένων σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων-κηδεμόνων αυτών (συν. 2, υπόδειγμα υπεύθυνων δηλώσεων). Το μενού του προγράμματος αφορά και στις…