ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-02-2020 ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από εισήγηση των Δ/ντων Π Ε & ΔΕ Ροδόπης ο Δήμαρχος αποφάσισε, την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βαθμιας του Δήμου Κομοτηνής την Παρασκευή…