Προγράμματα

2017 – 2018

A STEM journey with Little Prince(Β΄τάξη)

THE EARTH IS OUR COMMON HOME( Β τάξη)

Artwork Gallery(Β΄τάξη )

First Step to Coding(Β’ τάξη)

My town is a creative and inclusive place (Β’ τάξη)

4 SEASONS FEST! (Β’ τάξη)

Good seed makes a good crop.(Β’ τάξη) 

EMOTIONS (Β’ τάξη)

Learning through Heidi’s eyes-Μαθαίνοντας με τη Χάιντι (Β’ τάξη)

2018 – 2019

Different materials recycled into art( Β΄τάξη)

Music combinations ( Β΄τάξη)

City?s pearls ( Β΄τάξη)

Fun and Games Math 3 ( Β΄τάξη)

«ART ATTACK! From painting to…..» ( Β΄τάξη)

Holes everywhere! ( Β΄τάξη) ( Στ΄τάξη)

Playful School ( Β΄τάξη)( Α΄τάξη)

Mathematics without borders ( Β΄τάξη)

2019 – 2020

?Once upon a time?our emotions!?(Γ΄τάξη)

«Our world, my world» & «Nuestro mundo, mi mundo»( Γ΄τάξη)

Enjoy our Carnival ( Γ΄τάξη)

European Mysreries ( Γ΄και Δ΄τάξη)

It?s all about Christmas ( Γ΄τάξη)

S.T.E.A.M-tastic ( Γ΄τάξη)

We travel around Europe ( Γ΄τάξη)

MUSIC BRIDGE ? Let?s sing a-long! ( Γ΄τάξη)

2021 – 2022

#SkillsLabs ArtΕdison (ΣΤ τάξη)
Our footprint (Στ τάξη)
#SkillsLabs HOLES(Human – Objects – Literature – evniroment- Science) (Στ τάξη)
SCHOOL OF CURIOSITY (Στ τάξη)

Η σιωπή της πόλης ( Στ τάξη)