ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο πρόγραμμα έχουν όλοι οι μαθητές χωρίς την προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού, παρά μόνο την συμπλήρωση της επισυναπτόμενης αίτησης-δήλωσης . Προθεσμία υποβολής μέχρι 21-05-2022. ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ